Skip to main content
TAXEDU

Vilka samlar in skatt och varför?

Vilka samlar in skatt och varför?

Syfte:
Eleverna ska förstå skattemyndigheternas roll i varje medlemsstat och hur skatteintäkter omvandlas till ovärderliga investeringar och offentliga tjänster lokalt och nationellt, för att alla ska få en bättre livskvalitet.


Målsättningar:
Detta är en fristående, nätbaserad lektion. Den är uppbyggd så här:

  • Presentation av det allmänna skattesystemet
  • Lokala skatter och den lokala kassan: exempel och allmän användning av lokala skattemedel
  • Statskassan: statskassans roll och vilka typer av investeringar den bidrar till
  • Sammanfattning

Lärare kan använda den här lektionen i sin helhet eller välja ut enstaka delar efter behov. Det tar omkring 30 minuter att gå igenom hela lektionen och de föreslagna kompletterande aktiviteterna.

 

Innehållet i den här utbildningskursen:
  – är endast av allmän karaktär och riktas inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
  – utgör ingen yrkesmässig eller juridisk rådgivning,
  – är giltigt fr.o.m. dess publiceringsdatum. De senaste momssatserna anges på EUROPA-webbplatsen.
Endast EU-lagstiftning som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning bedöms autentisk.


Material:
Mikroklippet ”Vilka samlar in skatt och varför?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)


Vokabulär:
skatt, skattesystem, lokala skatter, lokal kassa, statskassa, offentliga tjänster, investeringar 

Tillbaka till resurslistan