Skip to main content
TAXEDU

Kuka kerää veroja ja miksi?

Kuka kerää veroja ja miksi?

Tarkoitus:
Oppilaat ymmärtävät eri jäsenvaltioiden veroviranomaisten tehtävän ja sen, kuinka verotulot muuttuvat arvokkaiksi investoinneiksi ja julkisiksi palveluiksi sekä paikallisella että kansallisella tasolla, mikä parantaa kaikkien elämänlaatua.


Tavoitteet:
Oppitunti on saatavana verkossa, ja se voidaan opiskella itsenäisenä kokonaisuutena. Sen rakenne on seuraava:

  • Yleisen verotusjärjestelmän esittely
  • Paikalliset verot ja varat; esimerkkejä paikallisista verovaroista ja siitä, mihin niitä yleensä käytetään
  • Valtion varat: valtion varojen tarkoitus ja investoinnit, joita rahoitetaan valtion varoista
  • Lopuksi

Opettaja voi käyttää koko oppituntia tai halutessaan valita siitä yksittäisiä osioita. Koko oppitunnin sekä sitä täydentävien tehtävien opiskeluun kuluu noin 30 minuuttia.

 

Tämän koulutuksen sisältö: 
  - yleisluonteinen kurssi, jossa ei käsitellä tietyn yksittäisen henkilön tai yhteisön tilannetta
  - ei anneta ammatillisia tai juridisia neuvoja
  - on voimassa julkaisemispäivästä alkaen. Päivitetyt alv-prosentit voi tarkistaa EUROPA-sivustolta.
Ainoastaan Euroopan unionin viralllisessa lehdessä julkaistua EU:n lainsäädäntöä pidetään autenttisena.


Aineistot:
Mikroleike ”Kuka kerää veroja ja miksi?”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)


Sanasto:
verot, verojärjestelmä, paikalliset verot, budjetti, paikalliset varat, valtion varat, julkiset palvelut, investoinnit

Palaa resurssiluetteloon