Skip to main content
TAXEDU

Hvem opkræver skatter og hvorfor?

Hvem opkræver skatter og hvorfor?

Formål:
Eleverne skal forstå den rolle, som skattemyndighederne i hver medlemsstat spiller, og hvordan skatteprovenuet konverteres til værdifulde investeringer og offentlige serviceydelser på lokalt og nationalt niveau, og derved sikrer en bedre livskvalitet for alle.


Mål:
Dette er en selvstændig online-lektion. Den er opbygget på følgende måde:

  • Præsentation af det almindelige skattesystem
  • Lokale skatter og lokalt budget: eksempler og generel brug af lokale skattemidler
  • Det nationale budget: investeringer støttet af det nationale budget og deres rolle og typer
  • Konklusion

Lærerne kan bruge denne lektion i sin helhed eller vælge specifikke dele alt efter, hvad de finder relevant. Tidsforbruget for at deltage i hele lektionen og de foreslåede supplerende didaktiske aktiviteter forventes at være 30 minutter.

 

Indholdet i øvelserne
  - er af general karakter og er derfor ikke målrettet nogen speciel person eller enhed
  - er udelukkende vejledende
  - er gældende på tidpunktet for offentliggørelsen. Ændrede momssatser kan forekomme i EU.
Kun EU-lovgivning offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende anses for at være korrekt.


Materialer:
Mikroklip "Hvem opkræver skatter og hvorfor?"
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)


Gloseliste:
skatter, beskatningssystem , lokale skatter, lokalt budget, nationalt budget, offentlige serviceydelser, investeringer 

Gå tilbage til materialeliste