Skip to main content
TAXEDU

Wie int belastingen en waarom?

Wie int belastingen en waarom?

Doel:
Leerlingen moeten begrijpen wat de rol van de belastingdienst is in elke lidstaat en hoe belastinginkomsten op lokaal en nationaal niveau worden omgezet in investeringen en openbare diensten van onschatbare waarde, die zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor iedereen.


Doelstellingen:
Dit is een op zichzelf staande online les en is als volgt opgebouwd:

  • Presentatie van het algemene belastingstelsel
  • Lokale belastingen en de lokale begroting: voorbeelden en gebruik van lokaal belastinggeld in het algemeen
  • De nationale begroting: de rol van investeringen en de typen investeringen die geld ontvangen uit de nationale begroting
  • Conclusie

Leerkrachten kunnen, naar eigen goeddunken, deze les in zijn geheel gebruiken of er bepaalde delen uitkiezen. Het kost naar verwachting ongeveer 30 minuten om de hele les te volgen en de voorgestelde aanvullende activiteiten uit te voeren.

 

De inhoud van deze training:
  -is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit; 
  - biedt geen professioneel of juridisch advies;
  - is geldig vanaf de datum van publicatie. Geactualiseerde btw-tarieven kunnen worden geraadpleegd op EUROPA
Alleen wetgeving van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd, is authentiek.


Materiaal:
Microfilm „Wie int belastingen en waarom?”
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector)


Woordenschat:
belastingen, belastingstelsel, lokale belastingen, lokale begroting, nationale begroting, openbare dienstverlening, investeringen 

Terug naar bronnenlijst