Skip to main content
TAXEDU

Vad är skatt?

 
Även om de finns olika former av skatt, är det alltid staten som samlar in de här pengarna från individer och företag. Pengarna används sedan för att finansiera specifika verksamheter eller tjänster som sjukhus, skolor, museum, bibliotek, o.s.v.

Varför är det bra att betala skatt

 •  
 •  
 •  

Vem bestämmer skattesatserna?

 •  
 •  
 •  

Vilka skatter betalar vi?

 •  
 •  
 •  
 

Storleken på skatten du betalar bestäms av de valda politikerna i ditt land. Det faktum att det är folkets representanter som tar beslut om skattefrågor ger skatten legitimitet. Skattesatser och andra skatteregler kan ses över och ändras av dina politiker.

Ta reda på vem som bestämmer vad som ska beskattas i ditt land.
Titta på din nationella skattemyndighets webbplats.

 
 
Personliga skatter
När du börjar jobba och din lön uppgår till en viss nivå, måste du betala "inkomstskatt". Hur mycket du ska bettala beror på hur mycket du tjänar och varierar från land till land.
I Belgien, till exempel är skattesatsen 45 % om du tjänar mellan 20 600,01 euro och 37 750 euro per år. I Österrike är skattesatsen 43,2 % om du tjänar mellan 25 001 euro och 60 000 euro. På Irland är skattesatsen 20 % om du tjänar upp till 33 800 euro per år men 40 % om du tjänar över 33 800 euro.
 
Fastighetsskatt
När någon köper eller ärver ett hus, en lägenhet, en byggnad eller mark så äger de en fastighet. I alla EU-länder måste du, om du äger en fastighet, betala skatt på den. Reglerna är olika i olika länder men man betalar fastighetsskatt i alla EU länder.
 
Bolagsskatt
Företagsskatt, som också kallas bolagsskatt, måste betalas av företag, klubbar, kooperativ och ideella föreningar på den vinst de gör. Reglerna fastställs av de nationella myndigheterna och är inte samma i alla länder.
 
Miljöskatt
Den ska hantera föroreningar. Ju högre skatt du behöver betala när du köper eller använder förorenande produkter, desto mindre trolig är det att du köper eller använder dem. Så skatten avskräcker beteende som skadar miljön. För det mesta används den här skatten för energiprodukter, motorfordon, luft- och vattenföroreningar, o.s.v.
 
Konsumtionsskatt, mervärdesskatt (moms)
EU har standardregler för moms men de här reglerna kan tillämpas på olika sätt i olika länder. Vanligtvis betalar du moms på alla varor och tjänster.
 
Du betalar moms varje gång du köper något. Du kan få betala moms även när du handlar på nätet eller reser
Vanligtvis får resenärer ta med sig varor som uppgår till ett visst värde eller en viss mängd.Tull betalas för allt som överstiger den gränsen.
Om du köper varor på nätet från ett annat land kan du behöva betala en tullavgift, beroende på var varorna kommer ifrån.

     Det finns inga tullavgifter på varor som kommer från Europeiska unionen. Om du köper en vara från ett land utanför EU, blir du i praktiken en importör. Det betyder att du måste betala tull och punktskatt samt mervärdesskatt (moms).


 
 
 

Visst fanns det en tid när vi inte betalade skatt, men det var på grottmänniskornas tid! Då var och en tvungna att själva skydda familjen, jaga, bygga hus och göra en massa andra saker – och utan något stöd från samhället.

 

Från jägare och samlare till stadsbor

Steg för steg, började folk bo tillsammans i byar och sedan i städer. Det startade med att de knöt "sociala kontrakt" för att stötta samhället.

 

Det kunde tex vara att bygga vägar, undervisa barn, ta hand om de som är sjuka. Helt enkelt saker som gjorde livet lättare för alla. De sociala kontakterna övergick till att man bidrog till samhällsstödet genom att betala skatt.

Att betala skatt är nästan som när man ska åka på semester med kompisar

 

Har du åkt bort med kompisar någon gång?

Har du åkt bort med kompisar någon gång? Nästa gång du gör det, be alla att lägga lite pengar i en sparbössa och så kan ni använda de pengarna till gemensamma utgifter som mat. Det är mycket lättare än att försöka räkna ut hur mycket var och en ska betala efter varje måltid eller matinköp! På samma sätt samlar staten in pengar för att underlätta medborgarnas liv!

Icke-statliga organisationer, stiftelser, gåvor till välgörenhet

I vissa länder kan du få skattelättnader när du ger pengar till icke-statliga organisationer, stiftelser eller välgörenhet. Organisationerna kan ägna sig åt tex medicinsk forskning eller att bevara kulturmärkta byggnader .

 

Belgien och Rumänien finns bland de länder där du kan få skattelättnad för detta. Då får du tillbaka en del av det du gett (förutsatt att du donerat till en registrerad välgörenhetsorganisation).
Vad är skatteflykt och skattebedrägeri?

Europeiska unionens roll

Både att samla in skatt och att bekämpa skattebedrägeri och skattefusk är varje lands regerings ansvar.

EU:s roll är att övervaka genomförandet av den skattepolitik som regeringen i ditt land beslutat om. Samtidigt är EU också aktivt inom områden som rör rättvis beskattning mellan företag och moms.

Vad är immateriella rättigheter och förfalskning?

Hjälp Tina att ta rätt beslut!
Första exemplet

Tina skulle vilja lyssna på Lady Lala nya skiva.

Vad skulle du råda henne att göra?

 • Gå till affären och köpa skivan.
 • Ladda ner den från en laglig nedladdningssida.
 • Gå till den coola webbplatsen där all musik är gratis som hennes kompis har berättat om.
 • Låta bli att ladda ner skivan. Tina borde lyssna på den via en laglig streamingtjänst.

Om du svarade ‘1’, ‘2’ eller ‘4’, kan du vara säker på att Lady Lala skulle tjäna på Tinas val.

Om du svarade ‘3’, är det troligt att webbplatsen har gjort Lady Lalas musik tillgänglig utan hennes tillåtelse.

 
Andra exemplet

Tina skulle vilja köpa de senaste hörlurarna och en T-shirt från Lady Lala.

Vad skulle du råda henne att göra?

 • Gå till Lady Lalas webbplats och köpa produkterna.
 • Köpa dem från det marknadsstånd som hennes kompis David har berättar om, där är det galet billigt!
 • Gå på Lady Lalas konsert om två månader och köpa produkterna där.

Om du svarade ‘1’ eller ‘3’ kan du vara säker på att Lady Lala kommer att tjäna på Tinas val.

Om du svarade ‘2’är det troligt att den billiga T-shirten och hörlurarna på marknaden är förfalskningar.

Så ... hur kan man sammanfatta vad en förfalskad produkt är?

En produkt som är en copia på en originalprodukt (sportskor till exempel) och som säljs är en förfalskad produkt. Men det handlar inte bara om kläder även musik, mjukvara, medicin, bil- och flygplansdelar, leksaker, elektronik, o.s.v. kan vara falska.

... och hur är det med immateriella rättigheter?

Efter som Lady Lala gör sina skivor, räknas musiken som "hennes". Det är det som kallas för "immateriella rättigheter".

Hur kan jag undvika att köpa falska produkter?

 
 
 

Fakta och siffror runtom i EU

 •  
 •  
 •  
 • Under 2015 utgjorde skatteintäkterna (inklusive sociala avgifter) i de EU-länderna 40 % av bruttonationalprodukten , och stod för 89 % av statens totala intäkter.
 • I Europa var andelen skatteintäkter av BNP högst i Frankrike (47,9 % av BNP), Danmark (47,6 %) och Belgien (47,5%). Den lägsta andelen utgjorde den i Irland (24,4 %), Rumänien (28,0 %), Bulgarien (29,0 %), Litauen (29,4 %), Lettland (29,5 %) och Schweiz (28,1 %).
 • Skatteintäkterna varierar från år till år. Huvudorsakerna till det är förändringar i ekonomin (sysselsättningsnivåer, försäljning av varor och tjänster, o.s.v.) och skattelagstiftningen (skattesatser, skattebasen, trösklar, undantag, o.s.v.). Detta har konsekvenser för statens utgiftsbudget.