Skip to main content
TAXEDU

Co je to daň?

 
Daně mohou mít různou formu, ale vždy je to vláda, která od jednotlivců a podniků vybírá peníze. Tyto peníze se pak použijí na financování konkrétních zařízení nebo služeb, jako jsou nemocnice, školy, muzea, knihovny atd.

Proč je placení daní dobrá věc

 •  
 •  
 •  

Kdo určuje daňové sazby?

 •  
 •  
 •  

Jaké daně platíme?

 •  
 •  
 •  
 

Částku, kterou platíte na daních, stanovují zvolení politici ve vaší zemi, kteří zasedají v parlamentu. To, že o daňových záležitostech rozhodují zástupci občanů, dává daním legitimitu. Daňové sazby a daňové úpravy (zvané daňové základy) mohou politici přezkoumat a změnit.

Zjistěte, kdo ve vaší zemi rozhoduje o tom, co se bude danit.
Podívejte se na daňový portál ve vaší zemi.

 
 
Zdanění osob
Když začnete pracovat a váš plat dosáhne určité úrovně, musíte zaplatit „daň z příjmu“. Tahle částka je založená na tom, kolik si vyděláte, a v jednotlivých zemích se liší.
Například v Belgii, pokud si vyděláváte mezi 20 600,01 a 37 750 EUR ročně, vztahuje se na vás 45% sazba daně z příjmu. V Rakousku, pokud si vyděláváte mezi 25 001 a 60 000 EUR, vztahuje se na vás daňová sazba 43,2 %. V Irsku, pokud si vyděláte do 33 800 EUR ročně, je daňová sazba 20 %, ale pokud si vyděláte přes 33 800 EUR ročně, je daňová sazba 40%.
 
Daň z nemovitosti
Když někdo vlastní nebo zdědí dům, byt, budovu nebo pozemek, dědí nemovitost. Pokud v kterékoli zemi EU vlastníte nemovitost, musíte z ní odvést/zaplatit daň.
 
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob – také se jí říká „daň ze zisků společnosti“ – musí zaplatit společnosti, kluby, družstva a občanská sdružení z příjmu, kterého dosáhnou. Pravidla stanovují státní orgány a nejsou ve všech zemích stejné.
 
Ekologická daň
Ta se týká znečištění. Čím vyšší daň musíte platit za nákup nebo používání znečišťujících produktů, tím pravděpodobnější je, že si je nekoupíte nebo je nebudete používat. Takže tahle daň odrazuje od chování, které by škodilo životnímu prostředí. Většinou se tahle daň uplatňuje na energetické produkty, motorová vozidla, znečišťování vzduchu a vody apod.
 
Daň ze spotřeby, daň z přidané hodnoty (DPH)
EU stanovila ohledně DPH standardní pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých zemích aplikovat různě. Obecně platíte DPH u veškerého zboží nebo služeb.
 
Daň platíte pokaždé, když něco koupíte na internetu nebo když cestujete.
Cestovatelé obvykle mohou přivézt zboží do určité hodnoty nebo množství. Co tento limit přesahuje, podléhá clu.
Pokud nakupujete přes internet zboží z jiné země, budete možná muset zaplatit celní poplatek, a to v závislosti na tom, odkud je zboží odesláno.

     Celním poplatkům nepodléhá zboží, které pochází z Evropské unie. Pokud koupíte produkt ze země mimo EU, stáváte se fakticky dovozcem. To znamená, že musíte zaplatit clo a spotřební daň i daň z přidané hodnoty (DPH).


 
 
 

Je pravda, že byly doby, kdy se daně neplatily. To se ale ještě žilo v jeskyních! Lidé tehdy museli chránit svoje rodiny, lovit, stavět obydlí a dělat mnoho jiných věcí, a to bez jakékoli podpory.

 

Od lovců a sběračů k obyvatelům měst

Lidé postupně začali žít pospolu na vesnicích a pak ve městech. Uzavřeli „společenskou dohodu“, která zajišťovala podporu v rámci komunity.

 

K této podpoře patřila stavba cest, výuka dětí, péče o nemocné – věci, díky kterým je náš život snazší. Aby bylo možné takové služby zaplatit, musí každý nějak přispět, a to se dělá prostřednictvím daní.

Platit daně je jako jet na dovolenou s přáteli

 

Už jste někdy někam jeli s přáteli?

Už jste někdy někam jeli s přáteli? Příště zkuste každého požádat, aby dal do prasátka nějaké peníze, a použijte tyhle skupinové peníze na společné výdaje, například za jídlo. Je to mnohem jednodušší, než po každém jídle nebo nákupu počítat, kolik kdo má zaplatit. Podobným způsobem vláda shromažďuje peníze, aby občanům ulehčila život.

Nevládní organizace, nadace, charitativní dary

Když v některých zemích dáváte peníze nevládním organizacím, nadacím nebo charitativním organizacím, které například financují lékařský výzkum nebo udržují historické památky, můžete získat úlevu na daních.

 

Belgie a Rumunsko patří k zemím, kde můžete charitativní dary uvést v daňovém přiznání na konci roku. Část z částky, kterou jste věnovali, je vám pak vrácena (pokud jste peníze věnovali registrované charitativní organizaci).
Co jsou to daňové podvody a úniky?

Úloha Evropské unie

Odpovědností vaší vlády je vybírat daně a bojovat proti daňovým podvodům a únikům.

Úlohou EU je dohlížet na zavádění daňové politiky, kterou stanovila vaše vláda. EU je zároveň aktivní v oblastech, jako je spravedlnost daňového systému u podniků a DPH.

Co jsou to práva duševního vlastnictví a padělání?

Pomozte Tině udělat správné rozhodnutí!
První příklad

Tina by si ráda poslechla nové album od Lady Lala.

Co byste jí poradili?

 • Jít do obchodu a album koupit;
 • Stáhnout si ho z legálního úložiště;
 • Jít na jednu super webovou stránku, kterou jí poradila kamarádka, kde je veškerá hudba zadarmo;
 • Album si nestahovat. Tina si může hudbu poslechnout na legálním streamovacím úložišti.

Pokud jste odpověděli ‘1’, ‘2’ nebo ‘4’, můžete si být jisti, že z Tininy volby bude mít Lady Lala užitek.

Pokud jste odpověděli ‘3’, je pravděpodobné, že tato webová stránka dala k dispozici hudbu Lady Lala bez jejího schválení.

 
Druhý příklad

Tina si chce koupit nejnovější sluchátka a tričko „Lady Lala“.

Co byste jí doporučili?

 • Koupit si produkty na webové stránce „Lady Lala“;
 • Koupit si je u stánku na tržnici, o kterém jí řekl David, protože je to tam neuvěřitelně levné;
 • Jít za dva měsíce na koncert Lady Lala a koupit si produkty tam.

Pokud jste odpověděli ‘1’ nebo ‘3’, můžete si být jisti, že z Tininy volby bude mít Lady Lala užitek.

Pokud jste odpověděli ‘2’, je pravděpodobné, že levná sluchátka a tričko na tržnici jsou padělky.

Takže, co je to ve zkratce padělané zboží?

Produkt, který napodobuje jiný originální produkt (například sportovní boty) a je poté prodáván, je padělané zboží. Nejedná se ale jen o oblečení – padělaná může být hudba, software, léky, díly na auta a letadla, hračky, elektronika atd.

...a co práva duševního vlastnictví?

Když Lady Lala vydá nové album, považuje se tahle hudba za „její“. Tomu se říká „právo duševního vlastnictví“.

Jak mám předejít tomu, abych nekoupil padělek?

 
 
 

Fakta a údaje o EU

 •  
 •  
 •  
 • V roce 2015 tvořily příjmy z daní (včetně sociálních příspěvků) ve zemích EU 40 % hrubého domácího produktu , a představovaly 89 % celkových vládních příjmů.
 • Podíl příjmů z daní vůči HDP byl v Evropě v roce 2015 nejvyšší ve Francii (47,9 %), Dánsku (47,6 %) a Belgii (47,5 %). Nejnižší podíl byl v Irsku (24,4 %), Rumunsku (28,0 %), Bulharsku (29,0 %), Litvě (29,4 %), Lotyšsku (29,5 %) a Švýcarsku (28,1 %).
 • Příjmy z daní se rok od roku liší. Hlavním důvodem jsou změny v ekonomické situaci (úroveň zaměstnanosti, prodeje zboží a služeb atd.) a v daňové legislativě (daňové sazby, daňové základy, nezdanitelná minima, daňové úlevy atd.). To má vliv na vládní rozpočet.