Skip to main content
TAXEDU

Wat zijn belastingen?

 
Al zijn er verschillende soorten belastingen, het is wel altijd de overheid die dit geld bij mensen en bedrijven int. Daarna wordt dit geld gebruikt om bepaalde voorzieningen of diensten te betalen zoals ziekenhuizen, scholen, musea enzovoort.

Waarom belasting betalen goed is

 •  
 •  
 •  

Wie bepaalt de belastingtarieven?

 •  
 •  
 •  

Wat voor belastingen betalen we?

 •  
 •  
 •  
 

De hoeveelheid belasting die je moet betalen wordt bepaald door politici die in jouw land zijn gekozen en in het parlement bijeenkomen. Doordat volksvertegenwoordigers beslissingen nemen over fiscale kwesties krijgen belastingen legitimiteit. Belastingtarieven en andere fiscale regelingen (ook wel ''belastinggrondslagen'' genoemd) kunnen door de politici in jouw land worden herzien en veranderd.

Kijk wie er in jouw land bepaalt waarover belasting wordt geheven.
Ga naar je nationale belastingwebsite.

 
 
Persoonlijke belasting
Als je begint te werken en je salaris een bepaald niveau bereikt, moet je „inkomstenbelasting” betalen. Dit bedrag wordt gebaseerd op hoeveel je verdient en varieert per land.
Als je in België, bijvoorbeeld tussen de 20 600,01 en 37 750 euro per jaar verdient, betaal je 45 % aan inkomstenbelasting. Als je in Oostenrijk tussen de 25 001 en 60 000 euro per jaar verdient, betaal je 43,2 % aan inkomstenbelasting. En als je in Ierland tot 33 800 euro per jaar verdient, is het tarief 20 % en betaal je 40 % als je meer dan 33 800 euro verdient.
 
Onroerendgoedbelasting
Iemand die een huis, een appartement, een gebouw of grond bezit, bezit onroerend goed. In ieder EU-land moet je belasting betalen over het onroerend goed dat je bezit.
 
Vennootschapsbelasting
Bedrijfsbelasting, ook wel vennootschapsbelasting genoemd, moet door bedrijven, clubs, coöperaties en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden betaald over de winst die ze maken. De regels worden opgesteld door nationale autoriteiten en zijn niet in alle landen hetzelfde.
 
Milieubelasting
Hiermee wordt vervuiling aangepakt. Hoe meer belasting je moet betalen als je verontreinigende producten koopt of gebruikt, hoe minder waarschijnlijk dat je ze zal kopen of gebruiken. Deze belasting ontmoedigt dus gedrag dat slecht is voor het milieu. Milieubelasting wordt meestal geheven op energieproducten, motorvoertuigen, lucht- en watervervuiling, enzovoort.
 
Verbruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (btw)
De EU heeft standaardregels inzake btw, maar deze regels kunnen per land anders worden toegepast. Normaal gesproken betaal je btw over alle goederen en diensten.
 
Iedere keer als je iets online koopt of reist, betaal je belasting
Meestal mogen reizigers goederen tot een bepaalde waarde of een bepaald bedrag meenemen.Over alles boven die limiet wordt een heffing berekend.
Wanneer je online goederen uit een ander land koopt, moet je er, afhankelijk waar de goederen vandaan komen, misschien invoerrechten over betalen.

     Er worden geen invoerrechten geheven over goederen uit de Europese Unie. Als je een product koopt uit een niet-EU-land word je in feite een importeur. Dit betekent dat je invoerrechten, accijnzen en belasting over de toegevoegde waarde (btw) moet betalen.


 
 
 

Lang geleden betaalden we inderdaad geen belasting. Maar dat was in de tijd van de holbewoners! Mensen moesten toen hun familie beschermen, jagen, hun huis bouwen en nog veel meer, en dat allemaal zonder enige hulp.

 

Van jager-verzamelaars tot stadsbewoners

Mensen gingen steeds meer bij elkaar wonen in dorpen en daarna in steden. Er werd een ''sociaal contract'' opgesteld dat de gemeenschap moest ondersteunen.

 

Deze ondersteuning bestond uit het aanleggen van wegen, onderwijzen van kinderen, zorgen voor zieken, allemaal dingen die ons leven gemakkelijker maken. Om deze diensten te kunnen betalen moet iedereen bijdragen. En dat gebeurt in de vorm van belastingen.

Belasting betalen is net zoiets als op vakantie gaan met vrienden

Ben je wel eens weg geweest met vrienden?

Ben je wel eens weg geweest met vrienden? Vraag de volgende keer eens of iedereen wat geld in een spaarpot wil doen en gebruik dit ingezamelde geld voor gemeenschappelijke uitgaven als eten. Dit is veel gemakkelijker dan proberen na elke maaltijd of in elke supermarkt uit te rekenen hoeveel iedereen moet betalen. Zo zamelt ook jouw regering geld in om het leven van burgers gemakkelijker te maken!

Donaties aan ngo's, stichtingen en goede doelen

In sommige landen kun je belastingvermindering krijgen als je geld geeft aan niet-gouvernementele organisaties (ngo's), stichtingen of goede doelen, variërend van instanties die medisch onderzoek financieren tot stichtingen die nationaal erfgoed onderhouden.

 

In onder andere België en Roemenië kun je aan het eind van het jaar donaties aan goede doelen vermelden in je belastingaangifte. Je krijgt dan een deel terug van wat je hebt gedoneerd (mits je aan een geregistreerd goed doel hebt gedoneerd).
Wat is belastingontduiking en belastingfraude?

De rol van de Europese Unie

Zowel het innen van belastingen als het bestrijden van belastingfraude en -ontduiking vallen onder de verantwoordelijkheid van jouw nationale regering.

De rol van de EU is toezicht houden op de uitvoering van het belastingbeleid dat door jouw regering is vastgesteld. De EU is ook actief op gebieden als fiscale gelijkheid onder bedrijven en de btw.

Wat zijn intellectuele-eigendomsrechten en namaak?

Help Tina om de juiste beslissing te nemen!
Eerste voorbeeld

Tina wil graag het nieuwe album van Lady Lala horen.

Wat zou ze volgens jou moeten doen?

 • Naar de winkel gaan en het album kopen;
 • De muziek downloaden van een legaal downloadplatform;
 • Naar een coole website gaan waar volgens een vriend alle muziek gratis te vinden is;
 • Het album niet downloaden. Tina moet er via een legaal streamingplatform naar luisteren.

Als je voor antwoord ‘1’, ‘2’ of ‘4’, hebt gekozen, weet je zeker dat Lady Lala profiteert van Tina's keuze.

Als je voor antwoord ‘3’, hebt gekozen, is het waarschijnlijk dat de website de muziek van Lady Lala aanbiedt zonder haar toestemming.

 
Tweede voorbeeld

Tina wil graag de nieuwste koptelefoon en een T-shirt van Lady Lala kopen

Wat zou ze volgens jou moeten doen?

 • Naar de website van Lady Lala gaan en de producten daar kopen;
 • Ze bij een marktkraam kopen waar haar vriend David over heeft verteld; daar zijn ze echt heel goedkoop!
 • Over twee maanden naar het concert van Lady Lala gaan en de producten daar kopen.

Als je voor antwoord ‘1’ of ‘3’, hebt gekozen, weet je zeker dat Lady Lala profiteert van Tina's keuze.

Als je voor antwoord ‘2’, hebt gekozen, zijn het goedkope T-shirt en de koptelefoon op de markt waarschijnlijk nep.

Dus... Wat is een namaakproduct in een notendop?

Een product dat op een ander, origineel product lijkt (bijvoorbeeld sportschoenen) en als namaakproduct wordt verkocht. Dit gebeurt niet alleen bij kleding, ook andere dingen kunnen nep zijn zoals muziek, software, geneesmiddelen, auto- en vliegtuigonderdelen, speelgoed, elektronica enzovoort.

... en hoe zit het met Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)?

Als Lady Lala een album maakt, wordt de muziek als "haar eigendom" beschouwd. Dit noemen we "intellectuele-eigendomsrechten".

Hoe voorkom ik dat ik nepproducten koop?

 
 
 

Feiten en cijfers uit de hele EU

 •  
 •  
 •  
 • In 2015 bedroegen de belastinginkomsten (inclusief sociale bijdragen) in de EU-landen 40 % van het bruto nationaal product , en vormden ze circa 89 % van de totale overheidsinkomsten.
 • In Europa was de verhouding belastinginkomsten-bbp in 2015 het hoogst in Frankrijk (47,9 % van het bbp), Denemarken (47,6 %) en België (47,5 %). Het laagste percentage kon je vinden in Ierland (24,4 %), Roemenië (28,0 %), Bulgarije (29,0 %), Litouwen (29,4 %), Letland (29,5 %) en Zwitserland (28,1 %).
 • De belastinginkomsten zijn ieder jaar anders. Dit komt vooral door veranderingen in economische activiteiten (werkgelegenheidsniveau, verkoop van goederen en diensten enzovoort) en in belastingwetgeving (belastingtarieven, belastinggrondslagen, drempelwaarden, vrijstellingen enzovoort). Dit heeft gevolgen voor hoeveel de regering te besteden heeft.