Skip to main content
TAXEDU

Čo je to daň?

 
Dane majú rôzne podoby, ale tieto peniaze vždy zbiera vláda od jednotlivcov a podnikov. Tieto peniaze sa potom použijú na financovanie konkrétnych zariadení alebo služieb, ako sú nemocnice, školy, múzeá, knižnice atď.

Prečo je platenie daní dobrá vec

 •  
 •  
 •  

Kto rozhoduje o daňových sadzbách?

 •  
 •  
 •  

Aké dane platíme?

 •  
 •  
 •  
 

O výške dane, ktorú platíš, rozhodujú zvolení politici v tvojej krajine, ktorí sa schádzajú v parlamente. Skutočnosť, že zástupcovia ľudu rozhodujú o daňových otázkach, dáva daniam právoplatnosť. Politici môžu daňové sadzby a ďalšie daňové pravidlá (takzvané „daňové základne“) preskúmať a zmeniť.

Zisti, kto rozhoduje, čo sa bude zdaňovať v tvojej krajine.
Pozri si národnú daňovú webstránku.

 
 
Zdanenie osôb
Keď začneš pracovať a tvoj plat dosiahne určitú úroveň, musíš zaplatiť „daň z príjmu“. Výška sa odvíja od toho, koľko zarábaš a mení sa z krajiny na krajinu.
Napríklad ak v Belgicku zarábaš od 20 000,01 € do 37 750 € ročne, sadzba dane z príjmu je 45 %. Ak v Rakúsku zarábaš od 25 001 € do 60 000 €, sadzba dane je 43,2 %. Ak v Írsku zarábaš do 33 800 € ročne, sadzba dane z príjmu je 20 % a ak zarábaš viac ako 33 800 €, dosahuje 40 %.
 
Daň z majetku
Keď niekto vlastní alebo zdedí dom, byt, budovu alebo pozemok, zdedí majetok. Ak vlastníš majetok, v každej krajine EÚ musíš z neho zaplatiť daň.
 
Daň z príjmu právnických osôb
Daň z príjmu právnických osôb, ktorá sa nazýva aj korporátna daň, musia platiť spoločnosti, kluby, družstvá a neregistrované združenia zo zisku, ktorý vytvoria. Pravidlá stanovujú vnútroštátne orgány a nie sú zhodné vo všetkých krajinách.
 
Environmentálna daň
Táto daň rieši znečistenie. Čím vyššiu daň musíš zaplatiť, keď si kupuješ alebo používaš znečisťujúce výrobky, tým menej je pravdepodobné, že si ich kúpiš alebo budeš používať. Takže daňou sa odrádza od správania, ktoré poškodí životné prostredie. Väčšinou sa táto daň uplatňovala na energetické výrobky, motorové vozidlá, znečistenie ovzdušia a vody atď.
 
Spotrebná daň, daň z pridanej hodnoty (DPH)
EÚ má štandardné pravidlá o DPH, ale tieto pravidlá sa môžu rôzne uplatňovať v rôznych krajinách. Za bežných okolností platíš DPH zo všetkého tovaru a služieb.
 
Daň platíš pri každom internetovom nákupe alebo cestovani
Cestujúci si zvyčajne môžu priniesť tovar do určitej hodnoty alebo sumy.Clo sa vyberá zo všetkého nad túto hranicu.
Ak si kupuješ tovar cez internet z inej krajiny, možno musíš zaplatiť clo podľa toho, odkiaľ je tovar odoslaný.

     Clo sa nevyberá z tovaru, ktorý pochádza z Európskej únie. Ak si kúpiš výrobok z krajiny mimo EÚ, stane sa z teba dovozca. Znamená to, že musíš zaplatiť clo a spotrebnú daň, ako aj daň z pridanej hodnoty (DPH).


 
 
 

Je pravda, že kedysi sme dane neplatili. Ale zároveň to bola doba, keď sme žili v jaskyniach! Vtedy jednotlivci museli chrániť rodinu, loviť, vybudovať si domov a robiť množstvo ďalších vecí – a to bez akejkoľvek podpory.

 

Od lovcov - zberačov po mešťanov

Ľudia postupne začali bývať spolu v dedinách a neskôr v mestách. Zaviedli „sociálnu dohodu“, ktorou sa zabezpečila podpora spoločnosti.

 

Táto podpora zahŕňa výstavbu ciest, vyučovanie detí, starostlivosť o chorých, teda veci, ktoré nám uľahčujú životy. Na zaplatenie týchto služieb je potrebný príspevok od každého a poskytuje sa prostredníctvom platenia daní.

Platenie daní je niečo ako ísť na dovolenku s priateľmi

 

Bola si už niekedy na výlete s priateľmi?

Bola si už niekedy na výlete s priateľmi? Keď nabudúce pôjdete, vypýtaj si od každého nejaké peniaze do pokladničky a použi tieto zhromaždené peniaze na spoločné výdavky, napríklad na jedlo. Je to oveľa jednoduchšie, ako snažiť sa vypočítať, koľko má každý zaplatiť za každé jedlo alebo nákup potravín! Tvoja vláda podobne zbiera peniaze, aby občanom uľahčila život!

Dary pre MVO, nadácie, charity

Keď v niektorých krajinách daruješ peniaze mimovládnym organizáciám (MVO), nadáciám alebo charitám, ktoré sa môžu venovať financovaniu výskumu alebo údržbe budov kultúrneho dedičstva, môžeš získať daňovú úľavu.

 

Belgicko a Rumunsko patria medzi krajiny, v ktorých môžeš uviesť charitatívne dary na svojom daňovom priznaní na konci roka. Časť z tvojho daru sa ti potom vráti (pokiaľ bol dar pre zaregistrovanú charitu).
Čo je to daňový únik a daňový podvod?

Úloha Európskej únie

Za výber daní aj boj proti daňovému podvodu a úniku zodpovedá tvoja národná vláda.

Úlohou EÚ je dohliadať na vykonávanie daňových opatrení, o ktorých rozhodla tvoja vláda. EÚ zároveň pôsobí v oblastiach, ako je daňová spravodlivosť medzi podnikmi a DPH.

Čo sú to práva duševného vlastníctva a falšovanie?

Pomôž Tine správne sa rozhodnúť!
Prvý príklad

Tina by si chcela vypočuť nový album od Lady Lala.

Akú radu jej dáš?

 • ísť si kúpiť album do obchodu;
 • stiahnuť si ho z legálnej platformy sťahovania;
 • ísť na super web, na ktorom je všetka hudba zadarmo, a o ktorom jej povedal kamarát;
 • nestiahnuť si album. Tina by ho mala počúvať cez legálnu streamingovú platformu.

Výberom možnosti ‘1’, ‘2’ alebo ‘4’, máš istotu, že Lady Lala bude mať zisk z Tininho rozhodnutia.

Po výbere možnosti ‘3’ je pravdepodobné, že webová lokalita sprístupnila hudbu Lady Lala bez jej povolenia.

 
Druhý príklad

Tina by si chcela kúpiť najnovšie slúchadlá a tričko „Lady Lala“.

Akú radu jej dáš?

 • kúpiť si výrobky z webovej lokality „Lady Lala“;
 • kúpiť si ich z trhového stánku, o ktorom jej povedal kamarát David, cena je neuveriteľne nízka!;
 • kúpiť si výrobky na koncerte „Lady Lala“, ktorý bude o dva mesiace;

Výberom možnosti ‘1’ alebo ‘3’ máš istotu, že Lady Lala bude mať zisk z Tininho rozhodnutia.

Po výbere možnosti ‘2’ je pravdepodobné, že lacné tričko a slúchadlá na trhu sú falšované.

Takže...čo je to v kocke falzifikát?

Výrobok, ktorý napodobňuje iný pôvodný výrobok (napr. športové topánky) a potom sa predáva ako falošný výrobok. Nemusí to byť len oblečenie – hudba, softvér, lieky, diely do automobilov a lietadiel, hračky, elektronika atď. tiež môžu byť falzifikáty.

...a čo tie práva duševného vlastníctva?

Keďže Lady Lala tvorí svoje albumy, je to „jej“ hudba. To sa nazýva „práva duševného vlastníctva“.

Ako sa môžem vyhnúť nákupu falzifikátov?

 
 
 

Fakty a čísla z celej EÚ

 •  
 •  
 •  
 • V roku 2015 daňové príjmy (vrátane sociálnych príspevkov) v krajinách EÚ dosahovali 40 % hrubého domáceho produktu , a predstavovali asi 89 % celkových vládnych príjmov.
 • V Európe bol podiel daňových príjmov v roku 2015 voči HDP najvyšší vo Francúzsku (47,9 % HDP), Dánsku (47,6 %) a Belgicku (47,5 %). Najnižšie podiely boli v Írsku (24,4 %), Rumunsku (28,0 %), Bulharsku (29,0 %), Litve (29,4 %), Lotyšsku (29,5 %) a Švajčiarsku (28,1 %).
 • Daňové príjmy sa z roka na rok menia. Hlavnými dôvodmi sú zmeny v hospodárskej činnosti (úrovne zamestnanosti, predaj tovaru a služieb atď.) a v daňových právnych predpisoch (daňové sadzby, daňový základ, hraničné hodnoty, výnimky atď.). To má dôsledky pre rozpočet vládnych výdavkov.