Skip to main content
TAXEDU

Hvad er skat?

 
Der er mange forskellige former for skat, men det er altid staten, der opkræver pengene fra privatpersoner og virksomheder. Pengene bruges til at finansiere særlige faciliteter eller tjenesteydelser, som f.eks. hospitaler, skoler, museer, biblioteker osv.

Derfor er det en god idé at betale skat

 •  
 •  
 •  

Hvem fastsætter toldsatserne?

 •  
 •  
 •  

Hvilke skatter betaler vi?

 •  
 •  
 •  
 

Størrelsen på den skat, du skal betale, fastsættes af de valgte politikere i dit land, som sidder i Folketinget. Det giver skatten legitimitet, at den bestemmes af folkevalgte repræsentanter. Politikerne kan ændre skattesatser og andre skatteordninger (kaldet "beskatningsgrundlag").

Find ud af, hvem der bestemmer, hvad der skal betales skat af i dit land.
Besøg din skatteforvaltnings hjemmeside.

 
 
Personlig beskatning
Når du begynder at arbejde, og din løn når et vist niveau, skal du betale "indkomstskat". Beløbet afhænger af, hvor meget du tjener, og er forskelligt fra land til land.
I Belgien er indkomstskatten på 45 %, hvis du tjener mellem 20.601 og 37.750 euro om året. I Østrig er indkomstskatten på 43,2 %, hvis du tjener mellem 25.001 og 60.000 euro. I Irland betaler du 20 %, hvis du tjener op til 33.800 euro om året, og 40 %, hvis du tjener mere end 33.800 euro.
 
Ejendomsskat
Når man ejer eller arver et hus, en lejlighed, en bygning eller et stykke jord, arver man fast ejendom. Hvis du har fast ejendom, skal du i alle EU-lande betale skat af ejendommen.
 
Selskabsskat
Virksomheder, klubber, kooperativer og sammenslutninger, der ikke har selskabsform, skal betale selskabsskat af deres fortjeneste. Reglerne fastsættes af de nationale myndigheder og er ikke ens i alle lande.
 
Miljøafgift
Denne afgift handler om forurening. Jo højere skat du skal betale for at købe eller bruge forurenende produkter, jo mindre er chancen for, at du køber dem. Så miljøafgiften bekæmpe adfærd, som kan skade miljøet. Afgiften gælder oftest energiprodukter, motorkøretøjer, luft- og vandforurenende stoffer osv.
 
Forbrugsskat, moms
EU har standardregler for moms, men disse regler anvendes forskelligt i de forskellige lande. Normalt betaler man moms af alle varer og ydelser.
 
Du betaler skat hver gang, du køber noget online eller rejser
Normalt har rejsende lov til at medbringe varer op til en vis værdi eller et vist beløb.Der opkræves afgift af alt over den værdi- eller beløbsgrænse.
Hvis du køber noget online fra et andet land, skal du måske betale en toldafgift, afhængigt af hvor varerne sendes fra.

     Der opkræves ikke told på varer, der kommer fra et EU-land.Hvis du køber et produkt fra et land uden for EU, bliver du i realiteten til en importør. Det betyder, at du skal betale told og forbrugsafgift samt moms.


 
 
 

Det er sandt, at vi engang ikke betalte skat. Men det var tilbage i stenalderen! Dengang skulle man beskytte sin familie, jage, bygge boliger og en hel masse andet - og uden nogen form for hjælp.

 

Lige fra jægere-samlere til byboere

Trin for trin begyndte folk at leve sammen i små byer og derefter større byer. De oprettede en "samfundspagt", som støttede fællesskabet.

 

Denne støtte omfatter anlæg af veje, undervisning af børn, pleje til de syge - alt sammen ting, der gør vores liv bedre. For at betale for disse tjenesteydelser skal alle bidrage, og det gør de ved at betale skat.

At betale skat er ligesom at tage på ferie med venner

 

Har du nogensinde været ude at rejse sammen med venner?

Næste gang du gør det, så få jer alle til at lægge nogle penge i en "sparebøsse" og brug de indsamlede penge til fællesudgifter, f.eks. mad. Det er meget nemmere end at prøve at regne ud, hvor meget den enkelte skylder efter hvert måltid eller butiksindkøb! På samme måde opkræver staten i dit land penge for at gøre borgernes liv nemmere!

Ngo'er, fonde, donationer til velgørenhed

I nogle lande kan du få skattefradrag, hvis du giver penge til ikke-statslige organisationer (ngo'er), fonde eller velgørenhedsforeninger, lige fra organisationer, der finansierer medicinsk forskning til foreninger, der vedligeholder fredede bygninger.

 

Belgien og Rumænien er blandt de lande, hvor du kan angive bidrag til velgørenhed på din selvangivelse. Noget af det, du giver, bliver betalt tilbage til dig (hvis du altså har doneret til en registreret velgørenhedsorganisation).
Hvad er skatteunddragelse og skattesvindel?

Den Europæiske Unions rolle

Det er din nationale regerings ansvar at indsamle skatter og bekæmpe skattesvindel og skatteunddragelse.

EU's rolle er at føre tilsyn med, at de skattepolitikker, din nationale regering har vedtaget, bliver gennemført. EU beskæftiger sig også med at sikre retfærdige skatter for virksomheder, og med moms.

Hvad er intellektuel ejendomsret og forfalskning?

Hjælp Tina med at træffe den rette beslutning!
Første eksempel

Tina vil gerne høre det nye album med Lady Lala.h1>

Hvad vil du råde hende til at gøre?

 • Gå i butikken og køb det nye album;
 • Download det fra en lovlig dowloading-platform;
 • Gå til den cool webside, hvor al musik er gratis, som en ven har fortalt hende om;
 • Lade være med at downloade albummet. Tina bør lytte til det via en lovlig streamingtjeneste.

Hvis du har svaret ‘1’, ‘2’ eller ‘4’, kan du være sikker på, at Lady Lala vil få noget ud af Tinas valg.

Hvis du har svaret ‘3’, er der stor sandsynlighed for, at websiden har givet adgang til Lady Lalas musik uden hendes tilladelse.

 
Andet eksempel

Tina vil gerne købe de nye Lady Lala hovedtelefoner og en t-shirt.

Hvad vil du råde hende til at gøre?

 • Gå til Lady Lalas webside og købe produkterne;
 • Købe det i en markedsbod, som hendes ven David har fortalt hende om, hvor prisen er utrolig lav!
 • Gå til Lady Lala koncerten om to måneder og købe produkterne der.

Hvis du har svaret ‘1’ eller ‘3’, kan du være sikker på, at Lady Lala får noget ud af Tinas valg.

Hvis du har svaret ‘2’, er den billige t-shirt og høretelefonerne på markedet sandsynligvis falske.

Hvad er en kopivare så kort fortalt?

Et produkt, som er en efterligning af et andet originalt produkt (f.eks. sportssko), og som derefter sælges, er en kopivare. Kopivarer findes ikke kun inden for tøj - musik, software, medicin, bildele, flydele, legetøj, elektronik osv. kan også være forfalskede.

..hvad så med intellektuelle ejendomsrettigheder?

Eftersom Lady Lala laver sine album, betragtes musikken som hendes. Det er det, vi kalder intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvordan kan jeg undgå at købe kopivarer?

 
 
 

Fakta og tal fra EU-landene

 •  
 •  
 •  
 • I 2015 udgjorde skatteindtægterne (inkl. bidrag til sociale ordninger) i de EU-lande 40 % af bruttonationalproduktet , og cirka 89 % af de samlede offentlige indtægter.
 • I Europa i 2015 var skatteindtægternes andel af bruttonationalproduktet højest i Frankrig (47,9 % af BNP), Danmark (47,6 %) og Belgien (47,5 %). De laveste andele fandtes i Irland (24,4 %), Rumænien (28 %), Bulgarien (29 %), Litauen (29,4 %), Letland (29,5 %) og Schweiz (28,1 %).
 • Skatteindtægterne varierer fra år til år. Det skyldes især ændringer i den økonomiske aktivitet (beskæftigelsesgraden, salg af varer og ydelser osv.), samt ændringer af skattelovgivningen (skattesatser, skattegrundlaget, tærskler, fritagelser osv.). Sådanne ændringer har betydning for regeringens udgiftsbudget.