Skip to main content
TAXEDU

Mám prínos z daní? Aký?

Mám prínos z daní? Aký?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť spôsoby, ktorými dane zlepšujú životy detí a tých, ktorí sa o ne starajú.


Ciele:
Ide o lekciu na samostatné online vzdelávanie. Má takúto štruktúru:
o Priamy vplyv daní na životy detí
o Ako dane pomáhajú deťom
o Peniaze vyzbierané na daniach sú prínosné pre všetkých
o Dôsledky neplatenia daní
o Daňový únik
o Predstav si svet bez daní
o Záver
Učitelia môžu použiť túto lekciu ako celok alebo si vybrať konkrétne časti podľa potreby. Odhadovaný čas na zvládnutie celej lekcie a navrhovaných doplňujúcich aktivít je 30 minút.

 

Obsah tohto školiaceho kurzu: 
  - má všeobecný charakter a jeho zámerom nie je dotknúť sa žiadnej konkrétnej osoby ani objektu 
  - neposkytuje profesionálnu ani legálnu radu;
  - je platný od dátumu jeho publikovania. Aktualizované sumy DPH sa dajú skontrolovať na EUROPA.
Iba legislatíva Európskej únie publikovaná v Úradnom vestníku EU sa považuje za oficiálny zdroj.


Materiály:
Mikroklip „Mám prínos z daní? Aký?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)


Slovná zásoba:
dane, daňový únik, daňovníci

Späť na zoznam materiálov