Skip to main content
TAXEDU

Имам ли полза от данъците? Как?

Имам ли полза от данъците? Как?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат начините, по които данъците помагат да се подобри животът на децата и хората, които се грижат за тях.


Цели:
Това е самостоятелен урок за онлайн обучение. Структуриран е както следва:
o Прякото въздействие, което данъците имат върху живота на децата
o Как данъците помагат на децата
o Парите, събирани от данъците, са от полза за всеки
o Последствията от неплащането на данъци
o Укриване на данъци
o Да си представим свят без данъци
o Заключение
Учителите могат да използват този урок като едно цяло или да изберат конкретни части от него по своя преценка. Времето, предвидено за провеждане на целия урок и предложените допълнителни учебни дейности, е около 30 минути.

 

Съдържанието на курса за обучение:
  - е само от общ характер и не е предназначено да засяга специфичните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
  - не предоставя професионален или юридически съвет;
  - е валидно към датата на публикуване. Можете да направите справка за актуализираните ставки по ДДС в EUROPA.
Автентично е само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


Материали:
Микроклип „Имам ли полза от данъците? Как?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)


Речник:
данъци, укриване на данъци, данъкоплатци 

Върнете се към списъка с ресурси