Skip to main content
TAXEDU

A javamra válnak az adók? Hogyan?

A javamra válnak az adók? Hogyan?

Cél:
A diákok értsék meg, hogy az adók milyen sokféleképpen segíthetnek a gyermekek és a róluk gondoskodók életének a javításában.


A cél elérési módja:
Ez egy autonóm, online lecke. A felépítése a következő:
o az adók közvetlen hatásai a gyermekek életére;
o hogyan segítik az adók a gyermekeket;
o az adókból begyűjtött pénz mindenki előnyére válik;
o az adók meg nem fizetésének következményei;
o adóelkerülés;
o képzeljetek el egy adók nélküli világot;
o összegzés.
A tanárok ezt a leckét a maga teljes egészében is felhasználhatják, vagy csak részleteiben, ahogy azt megfelelőbbnek tartják. A teljes lecke és a javasolt kiegészítő tevékenységek elvégzésének becsült ideje 30 perc.

 

Az alábbi tananyag tartalma: 
  - csak általános jellegű, és nem szándékozik foglalkozni egy adott személy vagy szervezet sajátos körülményeivel;
  - nem nyújt szakmai vagy jogi tanácsadást;
  - a közzététel napján érvényes. A frissített ÁFA kulcsok az EUROPA weboldalról kérdezhetők le.
Csak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett uniós jogszabályok hitelesek.


Szükséges anyagok:
„A javamra válnak az adók? Hogyan?” mikrokip
Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő)


Szókészlet:
adó, adóelkerülés, adófizetők

Vissza a források listához