Skip to main content
TAXEDU

Czy odnoszę korzyści z podatków? W jaki sposób?

Czy odnoszę korzyści z podatków? W jaki sposób?

Cel:
Uczniowie powinni zrozumieć, jak podatki pomagają poprawić jakość życia dzieci i osób, które się nimi opiekują.


Zadania:
To niezależny materiał szkoleniowy online w formie lekcji. Ma następującą strukturę:
o Bezpośredni wpływ podatków na życie dzieci
o Jak podatki pomagają dzieciom
o Pieniądze pobierane w formie podatków przynoszą korzyści każdemu
o Konsekwencje niepłacenia podatków
o Unikanie opodatkowania
o Wyobraź sobie świat bez podatków
o Podsumowanie
Nauczyciel może potraktować lekcję jako całość lub wykorzystywać poszczególne jej części odpowiednio do swoich potrzeb. Czas przeprowadzenia całej lekcji i proponowanych uzupełniających ćwiczeń szacowany jest na 30 minut.

 

Treść tego kursu szkoleniowego:
 - ma wyłącznie charakter ogólny i nie miała być dostosowana do konkretnych okoliczności jakiejkolwiek osoby czy podmiotu;
 - nie stanowi profesjonalnej ani prawnej porady;
 - jest ważna od dnia opublikowania. Zaktualizowane stawki VAT można znaleźć w portalu EUROPA
Jedynie akty prawne Unii Europejskiej publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej są uważane za autentyczne.


Materiały:
Mikromateriał wideo: „Czy odnoszę korzyści z podatków? W jaki sposób?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)


Słownictwo:
podatki, unikanie opodatkowanie, podatnicy 

Wróć do listy Materiały