Skip to main content
TAXEDU

Mám nějaký užitek z daní? Jaký?

Mám nějaký užitek z daní? Jaký?

Účel:
Studenti by měli pochopit způsoby, jakými daně pomáhají zlepšit život dětí a těch, kteří se o ně starají.


Cíle:
Toto je samostatný on-line výukový materiál. Je strukturován následovně:
o Přímý dopad daní na život dětí
o Jak daně pomáhají dětem
o Z peněz vybraných na daních mají užitek všichni
o Důsledky neplacení daní
o Daňový únik
o Představte si svět bez daní
o Závěr
Vyučující mohou podle potřeby tuto lekci použít celou, nebo vybrat jen její konkrétní části. Průměrná doba trvání celé lekce a navržených doplňkových aktivit se odhaduje na 30 minut.

 

Obsah tohoto kurzu:
  - má pouze obecnou povahu a není určen k řešení konkrétních případů jednotlivce nebo subjektu;
  - neposkytuje odborné nebo právní poradenství;
  - je platný ke dni jeho zveřejnění. Aktualizované sazby DPH naleznete na webových stránkách EUROPA.
Za platné právní předpisy Evropské unie se považují pouze takové, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.


Materiály:
Mikroklip „Mám nějaký užitek z daní? Jaký?“
Interaktivní tabule (nebo pouze LCD projektor)


Slovníček:
daně, daňový únik, daňoví poplatníci

Návrat na seznam zdrojů