Skip to main content
TAXEDU

Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā?

Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu izprast, kā nodokļi palīdz uzlabot bērnu un to aprūpētāju dzīvi.


Mērķi:
Šī ir patstāvīgi veicama nodarbība tiešsaistē. Tai ir šāda struktūra:
o Tiešā nodokļu ietekme uz bērnu dzīvi
o Kā nodokļi palīdz bērniem
o Ikviens gūst labumu no nodokļos iekasētās naudas
o Nodokļu nemaksāšanas sekas
o Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
o Iedomājieties pasauli, kurā nav nodokļu
o Noslēgums
Pedagogi var izmantot šo nodarbību visā tās garumā vai pēc saviem ieskatiem izvēlēties noteiktas tās daļas. Nodarbībai un piedāvāto papildu aktivitāšu izpildei paredzētais laiks ir 30 minūtes.

 

Šī mācību kursa saturs:
  - ir vispārēja rakstura un nav paredzēts konkrētas personas vai uzņēmuma/iestādes īpašo gadījumu risināšanai;
  - nesniedz profesionālu vai juridisku konsultāciju;
  - ir spēkā no tā publicēšanas dienas; aktualizētās PVN likmes var skatīt vietnē EUROPA.
Par autentiskiem tiek uzskatīti tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie Eiropas Savienības tiesību akti.


Materiāli:
Mikroklips „Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)


Vārdu krājums:
nodokļi, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodokļu maksātāji 

Atgriezties resursu sarakstā