Skip to main content
TAXEDU

Koje koristi imam od poreza? Na koji način?

Koje koristi imam od poreza? Na koji način?

Svrha:
Učenici bi trebali razumjeti načine na koje porezi olakšavaju unaprjeđivanje života djece i onih koji skrbe za njih.


Ciljevi:
Ovo je lekcija za samostalno učenje putem interneta. Sastoji se od sljedećih dijelova:
o Izravni utjecaj poreza na život djece
o Kako porezi pomažu djeci
o Prikupljeni novac od poreza predstavlja korist za sve
o Posljedice neplaćanja poreza
o Utaja poreza
o Zamišljanje svijeta bez poreza
o Zaključak
Učitelji mogu upotrebljavati ovu lekciju u cijelosti ili odabrati određene dijelove, kako smatraju prikladnim. Procijenjeno vrijeme za cijelu lekciju i predložene dodatne aktivnosti je 30 minuta.

 

Sadržaj ovog tečaja:
  - samo je opće prirode i nije namijenjen rješavanju specifičnih okolnosti bilo kojeg pojedinca ili subjekta;
  - ne pruža stručne ili pravne savjete;
  - vrijedi od datuma objavljivanja. Ažurirane stope PDV-a mogu se provjeriti na EUROPA.
Vjerodostojnim se smatra jedino zakonodavstvo Europske unije objavljeno u Službenom listu Europske unije.


Materijali:
Kratki videozapis „Imam li koristi od poreza?” Na koji način?”
Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD)


Vokabular:
porezi. utaja poreza, porezni obveznici 

Povratak na popis resursa