Skip to main content
TAXEDU

Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier?

Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier?

Doel:
Leerlingen moeten begrijpen op welke manieren belastingen bijdragen aan het verbeteren van de levens van kinderen en van degenen die voor hen zorgen.


Doelstellingen:
Dit is een op zichzelf staande online les en is als volgt opgebouwd:
o De directe invloed van belastingen op de levens van kinderen
o Hoe belastingen kinderen helpen
o Geld dat afkomstig is van belastingen komt iedereen ten goede
o De gevolgen van het niet betalen van belastingen
o Belastingontduiking
o Stel je een wereld zonder belastingen voor
o Conclusie
Leerkrachten kunnen, naar eigen goeddunken, deze les in zijn geheel gebruiken of er bepaalde delen uitkiezen. Het kost naar verwachting ongeveer 30 minuten om de hele les te volgen en de voorgestelde aanvullende activiteiten uit te voeren.

 

De inhoud van deze training:
  -is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit; 
  - biedt geen professioneel of juridisch advies;
  - is geldig vanaf de datum van publicatie. Geactualiseerde btw-tarieven kunnen worden geraadpleegd op EUROPA
Alleen wetgeving van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd, is authentiek.


Materiaal:
Microfilm „Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier?”
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector)


Woordenschat:
belastingen, belastingontduiking, belastingbetalers 

Terug naar bronnenlijst