Skip to main content
TAXEDU

Får jeg nogen glæde af skatter På hvilken måde?

Får jeg nogen glæde af skatter På hvilken måde?

Formål:
Eleverne skal forstå de måder, hvorpå skatter kan være med til at forbedre børns og deres forsørgeres liv.


Mål:
Dette er en selvstændig online-lektion. Den er opbygget på følgende måde:
o De direkte virkninger, som skatter har på børns liv
o Hvordan skatter hjælper børn
o Penge opkrævet af skatter kommer alle til gavn
o Konsekvenserne ved ikke at betale skat
o Skatteunddragelse
o Forestil jer en verden uden skatter
o Konklusion
Lærerne kan bruge denne lektion i sin helhed eller vælge specifikke dele alt efter, hvad de finder relevant. Tidsforbruget for at deltage i hele lektionen og de foreslåede supplerende didaktiske aktiviteter forventes at være 30 minutter.

 

Indholdet i øvelserne
  - er af general karakter og er derfor ikke målrettet nogen speciel person eller enhed
  - er udelukkende vejledende
  - er gældende på tidpunktet for offentliggørelsen. Ændrede momssatser kan forekomme i EU.
Kun EU-lovgivning offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende anses for at være korrekt.


Materialer:
Mikroklip "Får jeg nogen glæde af skatter? På hvilken måde?"
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)


Gloseliste:
skatter, skatteunddragelse, skatteydere

Gå tilbage til materialeliste