Skip to main content
TAXEDU

katalog školení

Zdroje

Klip mladým posluchačům představuje pojmy daň a zdanění za pomoci robota z vesmíru (2QT), který bude studenty…
Tato aktivita má za cíl pomoci studentům uvědomit si přínosy placení daní a představuje příklady raných a…
Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, kdo má v dnešní době odpovědnost za placení daní a jaké…
Tento klip představuje roli daňových orgánů v jednotlivých členských státech a zmiňuje, jak se daňové příjmy…
Tento klip vysvětluje mnoho způsobů, jakými daně pomáhají zlepšit život dětí a těch, kteří se o ně starají.…
Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, jaké jsou nevýhody a důsledky neplacení daní.