Skip to main content
TAXEDU

Jaké existují druhy daní?

Jaké existují druhy daní?

Účel:
Studenti by měli poznat hlavní druhy daní platných v Evropské unii.
Cíle:
Identifikovat a poznat hlavní druhy daní platných v členských státech.
Pochopit rozdíly mezi přímými a nepřímými daněmi.
Vysvětlit potřebu zdanění aktivit jednotlivců a podniků.
Identifikovat, do jaké kategorie se nejvíce hodí každý z uvedených příkladů.

Materiály:
Mikroklip „Jaké existují druhy daní?“
Interaktivní tabule (nebo pouze LCD projektor)
Slovníček:
daně, přímé a nepřímé daně, daně z příjmu právnických osob, spotřební daň, DPH 

Návrat na seznam zdrojů