Skip to main content
TAXEDU

Какви видове данъци съществуват?

Какви видове данъци съществуват?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат основните видове данъци, които са в сила в Европейския съюз.
Цели:
Да се определят и разберат основните видове данъци, които са в сила в държавите членки на Европейския съюз.
Да се разберат разликите между преки и косвени данъци.
Да се обясни нуждата от данъчно облагане на дейностите на лицата и фирмите.
Да се определи в коя категория най-добре се вписва всеки от представените примери.

Материали:
Микроклип „Какви видове данъци съществуват?“
Интерактивна бяла дъска (или с LCD проектор)
Речник:
данъци, преки и косвени данъци, корпоративни данъци, акциз, ДДС 

Върнете се към списъка с ресурси