Skip to main content
TAXEDU

Kokių yra mokesčių?

Kokių yra mokesčių?

Tikslas
Mokiniai turėtų suprasti pagrindines Europos Sąjungoje galiojančių mokesčių rūšis.
Uždaviniai
Nustatyti ir suprasti pagrindines valstybėse narėse galiojančių mokesčių rūšis.
Suprasti skirtumus tarp tiesioginių ir netiesioginių mokesčių.
Paaiškinti, kodėl reikia apmokestinti asmenų ir bendrovių veiklą.
Nustatyti, kuriai kategorijai geriausiai tinka pateikti pavyzdžiai.

Medžiaga
Mikroklipas „Kokių yra mokesčių?“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)
Žodynas
Mokesčiai, tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai, įmonių mokesčiai, akcizas, PVM 

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą