Skip to main content
TAXEDU

Jakie rodzaje podatków wyróżniamy?

Jakie rodzaje podatków wyróżniamy?

Cel:
Uczniowie powinni znać główne rodzaje podatków, które obowiązują w Unii Europejskiej.
Zadania:
Rozpoznawać i znać główne rodzaje podatków, które obowiązują w Unii Europejskiej.
Znać różnicę między podatkiem bezpośrednim a pośrednim.
Wyjaśnić konieczność opodatkowywania działalności osób fizycznych i przedsiębiorstw.
Rozpoznawać, do której kategorii najlepiej pasują zaprezentowane przykłady.

Materiały:
Materiał wideo: „Jakie rodzaje podatków wyróżniamy?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)
Słownictwo:
podatki, podatki bezpośrednie i pośrednie, podatki od przedsiębiorstw, akcyza, VAT

Wróć do listy Materiały