Skip to main content
TAXEDU

Kan skatt bidra till att skydda miljön?

Kan skatt bidra till att skydda miljön?

Syfte:
Eleverna ska förstå vad miljöskatter är för något och hur de bidrar till att skydda miljön. Målsättningar:
Identifiera handlingar som är skadliga för miljön och hur de kan förhindras. Förklara vad miljöskatter är för något. Identifiera olika typer av miljöskatter.
Material:

Mikroklippet ”Kan skatt bidra till att skydda miljön?” Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:

skatter, miljö, föroreningar

Tillbaka till resurslistan