Skip to main content
TAXEDU

Kan skat være med til at beskytte miljøet

Kan skat være med til at beskytte miljøet

Formål:
Eleverne skal forstå, hvad miljøafgifter er, og hvordan de støtter beskyttelsen af miljøet.
Mål:
Identificere de foranstaltninger, der forårsager skade på miljøet, og hvordan de kan forhindres.
Forklare, hvad miljøafgifter er.
Identificere typerne af miljøafgifter.
Materialer:
Mikroklip "Kan skatter være med til at beskytte miljøet?"
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)
Gloseliste:
skatter og afgifter, miljø, forurening

Gå tilbage til materialeliste