Skip to main content
TAXEDU

Ali lahko davki pomagajo varovati okolje?

Ali lahko davki pomagajo varovati okolje?

Namen:
Učenci razumejo, kaj so okoljske dajatve in kako lahko pomagajo varovati okolje.
Cilji:
Poznati dejanja, ki škodujejo okolju in kako jih je mogoče preprečiti.
Vedeti, kaj so okoljske dajatve.
Razumeti vrste okoljskih dajatev.
Gradivo:
Mikroposnetek „Ali lahko davki pomagajo varovati okolje?“
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)
Besedišče:
davki, okolje, onesnaževanje 

Nazaj na seznam virov