Skip to main content
TAXEDU

An féidir le cáin cabhrú chun an comhshaol a chosaint?

An féidir le cáin cabhrú chun an comhshaol a chosaint?

Aidhm:
Ba chóir go dtuigfeadh foghlaimeoirí cad is cánacha comhshaoil ann agus conas a thacaíonn siad le cosaint an chomhshaoil.

Cuspóirí:
Sainaithin na gníomhartha a dhéanann dochar don chomhshaol agus an tslí inar féidir iad a chosc.
Mínigh cad is cánacha comhshaoil ann.
Sainaithin na cineálacha cánach comhshaoil.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Micrighearrthóg “Can taxes help protect the environment?” (An féidir le cánacha cabhrú chun an comhshaol a chosaint?)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
cánacha, comhshaol, truailliú

Return to resources list