Skip to main content
TAXEDU

Môžu dane pomôcť chrániť životné prostredie?

Môžu dane pomôcť chrániť životné prostredie?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť, čo sú to environmentálne dane a ako sa nimi podporuje ochrana životného prostredia.
Ciele:
Identifikujte činnosti, ktoré ničia životné prostredie, a ako im možno zabrániť.
Vysvetlite, čo sú to environmentálne dane.
Identifikujte typy environmentálnych daní.
Materiály:
Mikroklip „Môžu dane pomôcť chrániť životné prostredie?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)
Slovná zásoba:
dane, životné prostredie, znečistenie 

Späť na zoznam materiálov