Skip to main content
TAXEDU

Voidaanko verojen avulla suojella ympäristöä?

Voidaanko verojen avulla suojella ympäristöä?

Tarkoitus:
Oppilaat ymmärtävät, mitä ympäristöverot ovat ja miten niillä tuetaan ympäristönsuojelua.
Tavoitteet:
Tunnistetaan ympäristöä vahingoittava toiminta ja se, miten sitä voidaan torjua.
Selvitetään, mitä ympäristöverot ovat.
Tunnistetaan erityyppisiä ympäristöveroja.
Aineistot:
Mikroleike: ”Voidaanko verojen avulla suojella ympäristöä?”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)
Sanasto:
verot, ympäristö, saastuminen

Palaa resurssiluetteloon