Skip to main content
TAXEDU

Ar mokesčiai gali padėti apsaugoti aplinką?

Ar mokesčiai gali padėti apsaugoti aplinką?

Tikslas
Mokiniai turėtų suprasti, kas yra aplinkos mokesčiai ir kaip jie padeda apsaugoti aplinką.
Uždaviniai
Nustatyti veiksmus, kurie daro žalą aplinkai, ir būdus, kuriais galima jų išvengti.
Paaiškinti, kas yra aplinkos mokesčiai.
Nustatyti aplinkos mokesčių rūšis.
Medžiaga
Mikroklipas „Ar mokesčiai gali padėti apsaugoti aplinką?“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)
Žodynas
Mokesčiai, aplinka, tarša 

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą