Skip to main content
TAXEDU

Могат ли данъците да помогнат за опазване на околната среда?

Могат ли данъците да помогнат за опазване на околната среда?

Основна цел:
Учениците трябва да разберат какво представляват данъците за околната среда и как те помагат за опазването й.
Цели:
Да се определят действията, които нанасят щети на околната среда, и как те могат да бъдат предотвратени.
Да се обясни какво представляват данъците за опазване на околната среда.
Да се определят видовете данъци за опазване на околната среда.
Материали:
Микроклип „Могат ли данъците да помогнат за опазване на околната среда?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)
Речник:
данъци, околна среда, замърсяване 

Върнете се към списъка с ресурси