Skip to main content
TAXEDU

Davki: kaj imam jaz od tega?

Davki: kaj imam jaz od tega?

Namen:
Učenci imajo zanimivo razpravo o davkih in razumevanju davčne logike.

Cilji:
Lekcija je lahko zelo koristen vir, ki ga učitelji priporočajo za pripravo učne ure o etiki. Učencem se lahko izroči seznam pojmov, ki jih potrebujejo, da bi lahko sledili lekciji, na primer:
• Katere so glavne značilnosti davkov?
• Za kaj se davki uporabljajo? Zakaj?
• Kako z davki podpiramo družbeno solidarnost?
• Ali so vsi davki enaki? V čem se razlikujejo?
• Zakaj potrebujemo lokalne in nacionalne davke?
• Kdo je odgovoren za plačevanje davkov?

Gradivo:
Tečaj „Davki: kaj imam jaz od tega?“
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)

Besedišče:
davki, obdavčenje, lokalni davki, državni davki, družbena solidarnost

Nazaj na seznam virov