Skip to main content
TAXEDU

Skatt: hur gynnar det mig?

Skatt: hur gynnar det mig?

Syfte:
Eleverna ska ha en intressant diskussion om skatter och förstå logiken bakom dem.

Målsättningar:
Lektionen kan visa sig vara mycket användbar som resurs som lärare kan rekommendera inför en etiklektion. Eleverna kan få en förteckning över begrepp som förekommer under lektionen, till exempel:
• Vad har skatter för huvudegenskaper?
• Vad används skatter till? Varför?
• Hur främjas social solidaritet genom beskattning?
• Är alla skatter likadana? Vad är det för skillnad?
• Varför behöver vi både lokala kassor och statskassor?
• Vem ansvarar för att betala skatt?

Material:
Kursen ”Skatt: hur gynnar det mig?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
skatter, beskattning, lokala skatter, nationella skatter, social solidaritet

Tillbaka till resurslistan