Skip to main content
TAXEDU

Belasting: wat levert mij dat op?

Belasting: wat levert mij dat op?

Doel:
Leerlingen hebben een interessante discussie over belastingen en begrijpen de logica ervan.

Doelstellingen:
Dit lesmateriaal kan heel handig zijn voor leerkrachten om een les over ethiek voor te bereiden. Leerlingen kunnen een lijst met concepten krijgen die ze tijdens de les moeten volgen, zoals:
• Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van belastingen?
• Waarvoor worden belastingen gebruikt? Waarom?
• Hoe ondersteun je sociale solidariteit door middel van belasting?
• Zijn alle belastingen hetzelfde? Wat zijn de verschillen?
• Waarom hebben we lokale en nationale belastingen nodig?
• Wie moeten er allemaal belasting betalen?

Materiaal:
Les „Belasting: wat levert mij dat op?”
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector)

Woordenschat:
belastingen, belastingheffing, lokale belastingen, nationale belastingen, sociale solidariteit 

Terug naar bronnenlijst