Skip to main content
TAXEDU

Maksud – kuidas on neist mulle kasu?

Maksud – kuidas on neist mulle kasu?

Eesmärk
Õpilased saavad maksudest huvitavalt vestelda ja nende põhimõtteid mõista.

Sisu
Õppetund võib osutuda väga kasulikuks allikaks, mida õpetajad saavad eetikat käsitleva tunni ettevalmistamiseks soovitada. Õpilastele võib esitada loendi õppetunnist arusaamiseks vajalikest mõistetest, näiteks järgmised.
• Mis on maksude põhiomadused?
• Milleks makse kasutatakse? Miks?
• Kuidas te toetate sotsiaalset solidaarsust maksustamise kaudu?
• Kas kõikide maksude olemus on sama? Mis on neis erinev?
• Miks me vajame nii kohalikke kui ka riiklikke makse?
• Kes vastutab maksude maksmise eest?

Materjalid
Kursus „Maksud – kuidas on neist mulle kasu?”
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)

Sõnavara
Maksud, maksundus, kohalikud maksud, riiklikud maksud, sotsiaalne solidaarsus 
 

Tagasi ressursside loendisse