Skip to main content
TAXEDU

Nodokļi: ko tie man nozīmē?

Nodokļi: ko tie man nozīmē?

Nolūks:
Uzturēt skolēnu starpā interesantu diskusiju par nodokļiem un izprast to loģiku.

Mērķi:
Pedagogi var ieteikt izmantot šo nodarbību kā ļoti lietderīgu materiālu, gatavojoties ētikas nodarbībai. Skolēniem var piedāvāt koncepciju sarakstu, kam sekot līdzi nodarbības gaitā, piemēram:
• Kādas ir galvenās nodokļu iezīmes?
• Kam izmanto nodokļus? Kāpēc?
• Kā jūs atbalstāt sociālo solidaritāti ar nodokļu sistēmas starpniecību?
• Vai visi nodokļi ir vienādi? Kāda ir atšķirība?
• Kāpēc ir nepieciešams gan pašvaldību, gan valsts budžets?
• Kas ir atbildīgs par nodokļu maksāšanu?

Materiāli:
Kurss „Nodokļi: ko tie man nozīmē?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
nodokļi, nodokļu sistēma, vietējie nodokļi, valsts nodokļi, sociālā solidaritāte

Atgriezties resursu sarakstā