Skip to main content
TAXEDU

Porezi: Kako im podliježem?

Porezi: Kako im podliježem?

Svrha:
Učenici vode zanimljivu raspravu o porezima i pokušavaju razumjeti njihovu logičnost.

Ciljevi:
Lekcija može biti vrlo korisna kao resurs koji učitelji mogu preporučiti u pripremi za nastavu na temu Moralnosti. Učenici mogu dobiti popis koncepata koje trebaju slijediti tijekom lekcije, kao što su:
• Koje su glavne značajke poreza?
• Za što se koriste porezi? Zašto?
• Na koji način podupireš društvenu solidarnost kroz oporezivanje?
• Jesu li svi porezi isti? U čemu je razlika?
• Zašto su nam potrebni lokalni i nacionalni porezi?
• Tko je odgovoran za plaćanje poreza?

Materijali:
Tečaj „Porezi: Kako im podliježem?”
Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD)

Vokabular:
porezi, oporezivanje, lokalni porezi, nacionalni porezi, društvena solidarnost 

Povratak na popis resursa