Skip to main content
TAXEDU

Katalog szkoleniowy

Materiały

Materiał wideo zapoznaje młodego odbiorcę z pojęciami podatek i opodatkowanie z pomocą robota z kosmosu (2QT…
Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć korzyści jakie płyną z płacenia podatków poprzez przykłady podatków w…
Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, kto obecnie powinien płacić podatki i jakie są główne kategorie…
Materiał wideo prezentuje rolę, jaką pełnią organy podatkowe w poszczególnych państwach członkowskich oraz…
W tym materiale wideo wyjaśniono, jak podatki pomagają poprawić jakość życia dzieci i osób, które się nimi…
Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, jakie minusy ma niepłacenie podatków i jakie wiążą się z tym…