Skip to main content
TAXEDU

Katalog edukacija

Resursi

Videozapisom predstavlja se ideja poreza i oporezivanja ciljnoj skupini mladih korištenjem izvanvremenskoga…
Ovom se aktivnošću olakšava učenicima uočavanje koristi od plaćanja poreza korištenjem primjera ranijih i…
Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje tko ima odgovornost plaćanja poreza u današnje vrijeme i…
Ovim se videozapisom prikazuje uloga poreznih tijela u svakoj državi članici i način pretvaranja prihoda od…
Ovim se videozapisom objašnjavaju brojni načini na koje porezi olakšavaju unaprjeđivanje života djece i onih…
Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje nedostataka i posljedica neplaćanja poreza.