Skip to main content
TAXEDU

Školiaci katalóg

Materiály

V klipe sa predstavujú pojmy daň a zdanenie mladému publiku pomocou robota z vesmíru (2QT), ktorý bude…
Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby si všimli prínosy platenia daní, pričom sa uvádzajú príklady…
Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby pochopili, kto má v súčasnosti povinnosť platiť dane, a aké sú…
V tomto klipe je predstavená úloha daňových úradov v jednotlivých členských štátoch a spôsob, akým sa daňové…
V klipe sa vysvetľujú mnohé spôsoby, ktorými dane zlepšujú životy detí a tých, ktorí sa o ne starajú. V…
Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, aké sú nevýhody a dôsledky neplatenia daní.