Skip to main content
TAXEDU

Utbildningskatalog

Resurser

I klippet presenteras begreppen skatt och beskattning för den unga målgruppen med hjälp av en robot från…
Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna att upptäcka fördelarna med att betala skatt genom exempel på…
Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vem som ansvarar för att betala skatt nuförtiden och…
I det här klippet presenteras skattemyndigheternas roll i varje medlemsstat och hur skatteintäkter omvandlas…
I det här klippet beskrivs alla de sätt som skatter kan bidra till att förbättra tillvaron för barn och dem…
Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad det finns för nackdelar med att inte betala skatt,…