Skip to main content
TAXEDU

Ta det lugnt! Alla betalar skatt.

Ta det lugnt! Alla betalar skatt.

Syfte:
Eleverna ska ha en intressant diskussion om första jobbet, skyldigheter, skatteflykt och beskattning som faktiskt kan göra att man får ut extra mycket av sin inkomst.

Målsättningar:
Lektionen kan visa sig vara mycket användbar som resurs som lärare kan rekommendera inför en etiklektion. Eleverna kan få en förteckning över begrepp som förekommer under lektionen, till exempel:
• Vad är inkomst före skatt?
• Vad är inkomst efter skatt?
• När kan en tonåring få jobb?
• Behöver tonåringar betala skatt?
• Varför måste skattebetalare fylla i en årlig deklaration?
• Vad är skattebefrielse?

Material:
Kursen ”Ta det lugnt! Alla betalar skatt.”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
skatter, beskattning, skattebetalare, skatteplikt, skattedeklaration, skattebefrielse 

Tillbaka till resurslistan