Skip to main content
TAXEDU

Rahunege! Me kõik maksame makse.

Rahunege! Me kõik maksame makse.

Eesmärk:
Õpilased saavad huvitavalt vestelda esimesest töökohast, kohustustest, maksudest kõrvalehoidumisest ja maksundusest, mis võib tegelikult aidata oma töötasust rohkem rõõmu tunda.

Sisu:
Õppetund võib osutuda väga kasulikuks allikaks, mida õpetajad saavad eetikat käsitleva tunni ettevalmistamiseks soovitada. Õpilastele võib esitada loendi õppetunnist arusaamiseks vajalikest mõistetest, näiteks järgmised.
• Mis on brutotulu (tulu enne maksude mahaarvamist)?
• Mis on netotulu (tulu pärast maksude mahaarvamist)?
• Millal saab teismelise tööle võtta?
• Kas teismelistel on maksukohustusi?
• Miks peavad maksumaksjad igal aastal tuludeklaratsiooni esitama?
• Mida tähendab „maksuvabastus”?

Materjalid:
Kursus „Rahunege! Me kõik maksame makse.”
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)

Sõnavara:
Maksud, maksundus, maksumaksjad, maksukohustused, tuludeklaratsioon, maksuvabastus

Tagasi ressursside loendisse