Skip to main content
TAXEDU

Företagare och skatt

Företagare och skatt

Syfte:
Eleverna ska ha en intressant diskussion om hur de kan starta och driva eget företag, deras inkomstskatt och skattebefrielser.
Målsättningar:
Lektionen kan visa sig vara mycket användbar som resurs som lärare kan rekommendera inför en etiklektion. Eleverna kan få en förteckning över begrepp som förekommer under lektionen, till exempel:
• Vilka skatter betalar företagare?
• Vad finns det för möjliga skattebefrielser?
• Hur beräknar man skatt?
• Hur mycket kan man tjäna som skatterådgivare?

Material:
Kursen ”Företagare och skatt”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
Företagare, skatter, beskattning, skatterådgivare, skattebefrielse

Tillbaka till resurslistan