Skip to main content
TAXEDU

Kto płaci obecnie podatki?

Kto płaci obecnie podatki?

Cel:
Uczniowie powinni zrozumieć, kto obecnie powinien płacić podatki i jakie są główne kategorie podatników.


Zadania:
Rozumieć konieczność płacenia podatków i ich wpływ na dobrostan społeczności.
Rozróżniać 2 główne kategorie podatników.
Wyjaśnić odnoszone korzyści i obowiązki, jakie spoczywają na każdym w kontekście podatków, od dzieciństwa do dorosłości.
Omówić, jakie rodzaje podatków każda kategoria powinna płacić za swoją działalność.

 

Treść tego kursu szkoleniowego:
  - ma wyłącznie charakter ogólny i nie miała być dostosowana do konkretnych okoliczności jakiejkolwiek osoby czy podmiotu; - nie stanowi profesjonalnej ani prawnej porady;
  - jest ważna od dnia opublikowania. Zaktualizowane stawki VAT można znaleźć w portalu EUROPA.
Jedynie akty prawne Unii Europejskiej publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej są uważane za autentyczne.


Materiały:
Materiał wideo: „Kto płaci obecnie podatki?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)


Słownictwo:
podatki, podatnicy, społeczność, dochód, składki na ubezpieczenie społeczne 

Wróć do listy Materiały