Skip to main content
TAXEDU

Hvem betaler skatter nutildags?

Hvem betaler skatter nutildags?

Formål:
Eleverne skal forstå, hvem der har ansvaret for at betale skatter nutildags, og hvad der er de primære kategorier af skatteydere.


Mål:
Identificere nødvendigheden af at betale skatter og deres virkning på fællesskabets velfærd.
Identificere de 2 vigtigste kategorier af skatteydere.
Forklare de fordele og forpligtelser, som man har fra barndommen til voksenalderen, når det drejer sig om skatter.
Diskutere, hvilke typer skatter hver kategori bør betale for dens aktiviteter.

 

Indholdet i øvelserne
- er af general karakter og er derfor ikke målrettet nogen speciel person eller enhed
- er udelukkende vejledende
- er gældende på tidpunktet for offentliggørelsen. Ændrede momssatser kan forekomme i EU.
Kun EU-lovgivning offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende anses for at være korrekt.


Materialer:
Mikroklip “Hvem betaler skatter nutildags?”
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)


Gloseliste:
skatter, skatteydere, fællesskab, indkomst, sociale bidrag 

Gå tilbage til materialeliste