Skip to main content
TAXEDU

Ki fizet napjainkban adókat?

Ki fizet napjainkban adókat?

Cél:
A diákok értsék meg, hogy kiknek kell napjainkban adókat fizetni, és melyek az adófizetők fő kategóriái.


A cél elérési módja:
Annak meghatározása, hogy miért kell adókat fizetni, és hogy ezek milyen hatással vannak a közösség jólétére.
Az adófizetők 2 fő kategóriájának beazonosítása.
Annak elmagyarázása, hogy az emberek az adókkal kapcsolatban gyermekkoruktól a felnőttkorukig milyen előnyökben részesülnek, és milyen kötelezettségeik vannak.
Annak megvitatása, hogy az egyes kategóriákba tartozóknak milyen adókat kell fizetniük a tevékenységük után.

 

Az alábbi tananyag tartalma: 
  - csak általános jellegű, és nem szándékozik foglalkozni egy adott személy vagy szervezet sajátos körülményeivel;
  - nem nyújt szakmai vagy jogi tanácsadást;
  - a közzététel napján érvényes. A frissített ÁFA kulcsok az EUROPA weboldalról kérdezhetők le.
Csak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett uniós jogszabályok hitelesek.


Szükséges anyagok:
„Ki fizet napjainkban adókat?” mikroklip
Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő)


Szókészlet:
adók, adófizetők, közösség, jövedelem, társadalombiztosítási járulékok

Vissza a források listához