Skip to main content
TAXEDU

Min iħallas it-taxxa llum?

Min iħallas it-taxxa llum?

Skop:
L-istudenti għandhom jifhmu min għandu r-responsabbiltà li jħallas it-taxxi llum u liema huma l-kategoriji ewlenin tal-kontribwenti.

Objettivi:
Identifika l-ħtieġa li tħallas it-taxxi u l-impatt tagħhom fuq il-benessri tal-komunità. Identifika ż-żewġ kategoriji ewlenin ta' kontribwenti. Spjega l-benefiċċji u r-responsabbiltajiet li xi ħadd ikollu mit-tfulija sal-maturità, fejn jidħlu t-taxxi. Oħloq dibattitu dwar liema tipi ta' taxxi għandha tħallas kull kategorija għall-attivitajiet tagħha.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “Min iħallas it-taxxa llum?” Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:
Taxxi, kontribwenti, komunità, intrjotu, kontribuzzjonijiet soċjali

Return to resources list