Skip to main content
TAXEDU

Kes maksavad tänapäeval makse?

Kes maksavad tänapäeval makse?

Eesmärk
Õpilased peaksid mõistma, kes on kohustatud tänapäeval makse maksma ja millised on maksumaksjate põhiliigid.


Sisu
Tuua esile maksude maksmise vajalikkus ja nende mõju ühiskonna heaolule.
Tutvustada maksumaksjate kahte põhiliiki.
Selgitada, mis kasu saavad inimesed seoses maksudega lapsepõlvest kuni täiskasvanuks saamiseni ja mis on nende kohustused.
Arutada, mis liiki makse peaksid kahte liiki maksumaksjad oma tegevuse eest maksma.

 

Selle koolituse sisu:
  - on ainult üldist laadi ja ei ole mõeldud mingite konkreetsete eraisikute või üksuste teatud asjaoludega tegelemiseks;
  - ei anna professionaalset ega õigusalast nõu;
  - kehtib alates avaldamise kuupäevast. Uuendatud KM määrasid saab vaadata lehelt EUROPA.
Ametlikeks dokumentideks saab pidada üksnes Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu õigusakte.


Materjalid
Mikroklipp „Kes maksavad tänapäeval makse?”
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)


Sõnavara
Maksud, maksumaksjad, ühiskond, tulu, sotsiaalmaksed 

Tagasi ressursside loendisse