Skip to main content
TAXEDU

Kdo v dnešní době platí daně?

Kdo v dnešní době platí daně?

Účel:
Studenti by měli pochopit, kdo má v dnešní době odpovědnost za placení daní a jaké jsou hlavní kategorie daňových poplatníků.


Cíle:
Identifikovat nutnost placení daní a jejich dopad na blaho komunity.
Identifikovat 2 hlavní kategorie daňových poplatníků.
Vysvětlit všeobecný užitek a odpovědnost ve vztahu k daním od dětství až do dospělosti.
Prodiskutovat, jaké druhy daní by měla každá z kategorií platit za své aktivity.

 

Obsah tohoto kurzu:
  - má pouze obecnou povahu a není určen k řešení konkrétních případů jednotlivce nebo subjektu;
  - neposkytuje odborné nebo právní poradenství;
  - je platný ke dni jeho zveřejnění. Aktualizované sazby DPH naleznete na webových stránkách EUROPA.
Za platné právní předpisy Evropské unie se považují pouze takové, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.


Materiály:
Mikroklip „Kdo v dnešní době platí daně?“
Interaktivní tabule (nebo pouze LCD projektor)


Slovníček:
daně, daňoví poplatníci, komunita, příjem, příspěvky na sociální zabezpečení 

Návrat na seznam zdrojů